Expedice Nepál a Tibet - kultura, památky, lidé

Program den po dni:
1. den odlet z Vídně (Prahy)
2. den přílet do Káthmándů, ubytování, odpočinek, osobní aktivity
3. den návštěva a prohlídka komplexu Pašupatináth, odpol. Bódhanáth
4. den přejezd turistickým autobusem do Lumbini
5. den Lumbini- místo narození Buddhy, prohlídka
6. den dopoledne prohlídka budhist. klášterů, odpoledne odlet do Káthmándů
7. den brzy ráno odjezd z Káthmándů, směr Tibet, přes most přátelství do Zhangmu
8. den přejezd Zhangmu - Shegar ( 4350 m.n.m.) 244 km
9. den přejezd Shegar - Shigatse (3900 m.n.m.) 250 km, via Shakya Monastery
10. den přejezd Shigatse- Gyantse (3950 m.n.m.) 60 km, Tashi Lump Monastery
11. den přejezd Gyantse -Lhasa (3650 m.n.m.) 261 km , ubytování
12. den Lhasa, palác Potala, Drepung a Sera Monastery
13. den Lhasa, návštěva Barhor a Jokhang
14. den transfer na letiště, přelet do nepálského Káthmándů, nocleh
15. den transfer na letiště, odlet do Vídně (Prahy)
16. den přílet (příjezd) do ČR


V naléhavém případě si pořadatel vyhrazuje právo na dílčí změny v programu. Termín odletu se může posunout +-2 dny /v závislosti na letovém řádu/ při zachování délky i skladby programu. O případných změnách budou účastníci včas informováni.

Celková cena zahrnuje: letenku z Vídně (Prahy) do Kathmandu a zpět včetně veškerých tax, ubytování v Kathmandu a Lumbini,vnitrostátní přelet z Lumbini do Káthmándů, místní přepravu bus a taxi, mezistátní přepravu jeep a bus do Lhasy, letenku Lhasa-Káthmándů, snídaně v Káthmándů a Lumbini, veškeré vstupy, kompl. program Tibet , služby českého průvodce v Nepálu, služby anglicky mluvícího průvodce na území Číny. Příplatek za jednolůžkový pokoj : 4500,-Kč Při požadavku účasti českého průvodce v Tibetu (7.-14. den) je příplatek 300,-USD. Cena nezahrnuje: víza, pojištění, případnou dopravu do /a z/ místa odletu a příletu. Před odletem bude informační schůzka účastníků. Na tento program není třeba žádné zvláštní materiální ani fyzické vybavení, stačí dobrý zdravotní stav. Minimální počet účastníků je 6. Veškeré další a podrobné informace na tel. 602 327 375 – Vratislav Janata, nebo mail janata.v@volny.cz

Expedice Nepál

Program den po dni:
1. den odlet z Vídně (Prahy)
2. den přílet do Káthmándú, ubytování, odpočinek, osobní aktivity
3. den prohlídka města, návštěva Durbar Squar, Kumari Chowk , odpoledne Pátan
4. den návštěva a prohlídka komplexu Pašupatináth, odpol. Bódhanáth
5. den přejezd do Pókhary, ubytování, volno
6. den projížďka v kanoi na jezeře Phewa Tal, výstup k Pagodě míru
7. den odjezd do N.P.Chitwan , ubytování, kulturní program
8. den program Chitwan, /také možnost koupání se slony/
9. den program Chitwan. a odjezd do Káthmándú
10. den prohlídka Bhaktapuru, odpol.odjezd do Nagarkótu, ubytování, západ slunce
11. den Nagarkót-východ slunce, procházka, odpol. odjezd do Kathmandu
12. den návštěva Dakshin Kali, osobní volno
13. den Swayanbunáth, osobní aktivity
14. den odlet z Kathmandu do Istambulu a dále pak do Vídně (Prahy)
15. den příjezd (přilet) do ČR


Chitwan /3 dny/ - příjezd, ubytování, kulturní program, program pozorování zvěře v pralese i na řece, jízda na slonech za nosorožci, návštěva sloní farmy, celodenní stravování . Dakshinkali/polodenní/- návštěva proslulého obětiště zvířat, kde budete svědky starých nepálských rituálů, kdy v potocích krve za zvuků zvonků a modliteb budete zažívat pravou a nefalšovanou atmosféru tohoto svatého místa.

Celková cena zahrnuje: letenku z Prahy (Vídně) do Kathmandu a zpět včetně veškerých tax, ubytování v Kathmandu, Pokhaře, Chitwanu a Nagarkótu, společnou místní přepravu bus a taxi, snídaně, veškeré vstupy, kompl. program Chitwan včetně celoden. stravování, výlet do Dakshinkali a Nagarkótu, služby českého průvodce.

Cena nezahrnuje: víza, pojištění, případnou dopravu do /a z/ místa odletu a příletu. Před odletem bude informační schůzka účastníků. Na tento program není třeba žádné zvláštní materiální ani fyzické vybavení. Minimální počet účastníků je 8.Veškeré další a podrobné informace na tel. 602 327 375 – Vratislav Janata, nebo mail janata.v@volny.cz

Expedice HAWAII - ZDE

Fotografie z Nepálu jsou ZDE